Wybierz interesującą Cię kategorię

Nasza oferta szkoleń jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie firm na szkolenia
z zakresu prawa. Możemy przeprowadzić szkolenia w siedzibie klienta,
lub skorzystać z naszej bazy lokalizacji szkoleniowych. Oferujemy także szkolenia otwarte
z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, administracyjnego i innych.

Przykładowe szkolenia z naszej oferty:

Prawo Pracy

  • Nowe zmiany w prawie prawy od 2016 roku
  • Zmiany w zakresie umów na czas określony i okres próbny po 22 lutego 2016 roku.
  • Mobbing w prawie pracy – przeciwdziałanie, konsekwencje
  • Rozwiązywanie umów o pracę – aspekty prawne
  • Czas pracy i urlopy od A do Z

Prawo Cywilne

  • Prawa nabywcy w umowach deweloperskich
  • Zabezpieczenie umów handlowych
  • Konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane

Prawo Administracyjne

  • Kodeks Postępowania Administracyjnego – zagadnienia podstawowe
  • Udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym