Indywidualizacja pracy z uczniem

150,00

W dzisiejszym świecie indywidualizacja to jedna z najważniejszych zasad nauczania. Polega na uwzględnieniu różnic indywidualnych między uczniami i stosowanie takich sposobów nauczania, które  sprzyjają jak najlepszemu rozwojowi osobowości uczniów.

Nauczyciel musi umieć rozpoznać zdolności, zainteresowania czy sposoby przyswajania wiedzy dzieci, by wykorzystać maksymalnie potencjał każdego z nich.

Kategoria: