Adam Walas

Specjalizacja

Prawo budowlane
Umowy Deweloperskie
Obsługa prawna stowarzyszeń i fundacji

Bartosz Michalski

Specjalizacja

Odpowiedzialność odszkodowawcza
Postępowanie egekucyjne

Monika Walas

Specjalizacja

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Doświadczenie zawodowe zdobywał w prestiżowej kancelarii w Warszawie oraz w największej spółce budowlanej w Polsce. Członek założyciel trzech stowarzyszeń, wiceprezes stowarzyszenia Grupy Teatralnej „Banana Perwers”. Prelegent podczas licznych konferencji naukowych oraz uczestnik Akademii Arbitrażu przy Europejskim Centrum Arbitrażu. W 2013 i 2014 roku prowadził w radiu RSC autorską audycję radiową pod nazwą „Radiowy Paragraf”. Odbył podyplomowe studia Prawa Sądowego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Już na studiach świadczył pomoc prawną w ramach biura SBPP działającego pod patronatem Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Napisał pracę magisterską związaną z ochroną praw nabywcy w umowie deweloperskiej. Specjalizuje się w prawie budowlanym, umowach deweloperskich oraz w obsłudze prawnej stowarzyszeń i fundacji. Jest znany ze swojej działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uczestnik Akademii Arbitrażu przy Europejskim Centrum Arbitrażu, były koordynator prawny w Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie. Od lat jego zainteresowania obracają się wokół szeroko pojętego prawa cywilnego. Pisał i obronił pracę z zakresu prawa cywilnego materialnego dotyczącą problematyki zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę wynikłą wskutek śmierci najbliższego członka rodziny. Aktualnie w ramach studiów doktoranckich przygotowuje rozprawę z zakresu postępowania egzekucyjnego – egzekucja z ruchomości. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył szereg kursów i szkoleń m.in. z alternatywnego rozwiązywania sporów, organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Uczestnik ogólnopolskich konferencji prawniczych – ostatnia z okazji 50-lecia obowiązywania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w Polsce. Specjalizuje się w odpowiedzialności odszkodowawczej oraz szeroko rozumianym postępowaniu egzekucyjnym.

Już od wczesnych lat studiów zdobywała doświadczenie w kancelariach prawnych, zajmujących się zarówno klientami indywidualnymi, jak i krajowymi i międzynarodowymi podmiotami gospodarczymi. Uczestniczka podyplomowego Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Laureatka Corporate Law Academy - prestiżowego programu przybliżającego tematykę transakcji m&a i rynków kapitałowych, jak również International Legal Skills - wspólnego programu Uczelni Łazarskiego i Center for International Legal Studies (CILS) w Salzburgu w Austrii, przygotowującego do pracy w międzynarodowym rynku usług prawniczych. Ukończyła z wyróżnieniem Prawo na Uczelni Łazarskiego. Podczas studiów podejmowała się wielu działalności studenckich, takich jak aktywność w samorządzie studenckim, bierne i czynne uczestnictwo w konferencjach, licznych szkoleniach czy startowanie z sukcesami w konkursach krasomówczych. Pełniła również funkcję doradcy w Studenckim Biurze Porad Prawnych, skupiającym się na pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w szczególności spółek prawa handlowego.