Wybierz interesującą Cię kategorię

Podmioty Gospodarcze
Każda firma, niezależnie od swojej wielkości czy profilu działalności potrzebuje
profesjonalnego doradcy, któremu można ufać. Oferta Biura Prawnego Adam Walas
skierowana do przedsiębiorców dotyczy przede wszystkim doradztwa prawnego związanego z bieżącą działalnością biznesową. Pomagamy zarejestrować podmiot lub zakończyć jego
działalność. Oferujemy uczestnictwo w negocjacjach biznesowych, sporządzanie umów, wewnętrznych regulaminów i innych dokumentów. Proponujemy wdrożenie optymalnych schematów prawnych, obsługę organów spółek czy kompleksową usługę windykacyjną.

Klienci indywidualni
Dla klientów indywidualnych nasze Biuro Prawne świadczy przede wszystkim usługi
doradztwa prawnego z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, spadkowego, budowlanego oraz administracyjnego.

Organizacje pozarządowe
By NGO mogły w pełni rozwinąć swoje możliwości, potrzebują specjalistycznej
zindywidualizowanej obsługi osób znających się na specyfice trzeciego sektora. Pomagamy przy tworzeniu bądź zmianie statutów lub regulaminów, oferujemy doradztwo prawne związane z codzienną działalnością organizacji.