Webinar – Autoewaluacja nauczyciela

100,00

Obecnie wymaga się od nauczycieli przeprowadzania procesu autoewaluacji. Wymaga się, aby umiał on określić, z jakich źródeł może pozyskać informacje o swojej pracy i w jaki sposób je pozyskuje. Zwykle nacisk kładziony jest na systematyczność w takich działaniach uwzględniając kompetencje merytoryczne, metodyczne i wychowawcze.

 

Produkt w formie elektronicznej – dostęp do nagrania zostanie przesłany po zaksięgowaniu wpłaty na konto

Kategoria:

Opis

Pamiętajmy, że zgodnie z Zgodnie z art. 6 karty nauczyciela, każdy nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę jak również dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego

Dzięki temu szkoleniu nauczyciel zrozumie jak i po co stosować samoocenę swojej pracy.

Każdy uczestnik dowie się także, jak przeprowadzić autoewaluacje zgodnie z obowiązującymi w prawie zasadami i zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami.

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający udział
w szkoleniu.