Kolejny Artykuł Bartosza Michalskiego

15 stycznia 2016 roku w Gazecie Prawnej ukazała się publikacja p.t. „Rewolucja w mediacji. Czy przedsiębiorcy sami się dogadają?” której współautorem jest Bartosz Michalski.
Autorzy omawiają zmiany, jakie zostały wprowadzone ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1595).
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/917824,mediacje-przedsiebiorcy-dogadaja-sie-sami.html