Nasze Biuro Prawne zaprasza na bezpłatne szkolenie
p.t. „Działalność Stowarzyszeń po 1 stycznia 2016 roku”.

Nasze Biuro Prawne zaprasza na bezpłatne szkolenie p.t. „Działalność Stowarzyszeń po 1 stycznia 2016 roku”.
Nowelizacje, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. wprowadziły wiele istotnych zmian dotyczących działalności stowarzyszeń. Konieczne będzie wprowadzenie m.in. zmian w statutach organizacji. Uregulowane została m.in. możliwość poboru wynagrodzenia przez członków zarządu czy sposób powoływania terenowych oddziałów organizacji. Bezpłatne szkolenie odbędzie się 29 stycznia 2016 r. w Skierniewicach (96-100) w klubie SSM Oaza przy ul. Iwaszkiewicza 13

Untitled-1