Oferta

Doradztwo prawne

  • Podmioty Gospodarcze
    Każda firma, niezależnie od swojej wielkości czy profilu działalności potrzebuje profesjonalnego doradcy, któremu można ufać. Oferta Biura Prawnego Adam Walas skierowana do przedsiębiorców dotyczy przede wszystkim doradztwa prawnego związanego z bieżącą działalnością biznesową. Pomagamy zarejestrować podmiot lub zakończyć jego działalność. Oferujemy uczestnictwo w negocjacjach biznesowych, sporządzanie umów, wewnętrznych regulaminów i innych dokumentów. Proponujemy wdrożenie optymalnych schematów prawnych, obsługę organów spółek czy kompleksową usługę windykacyjną.
  • Klienci indywidualni
    Dla klientów indywidualnych nasze Biuro Prawne świadczy przede wszystkim usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, spadkowego, budowlanego oraz administracyjnego.
  • Organizacje pozarządowe
    By NGO mogły w pełni rozwinąć swoje możliwości, potrzebują specjalistycznej zindywidualizowanej obsługi osób znających się na specyfice trzeciego sektora. Pomagamy przy tworzeniu bądź zmianie statutów lub regulaminów, oferujemy doradztwo prawne związane z codzienną działalnością organizacji.

Dotacje, fundusze, granty

Wraz z rozwojem w Polsce przedsiębiorczości i społeczeństwa obywatelskiego pojawiają się coraz to nowsze formy pomocy finansowej dla ciekawych projektów inwestycyjnych lub społecznych. Fundusze unijne i krajowe to ogromna szansa na rozwój beneficjentów. Z każdym rokiem suma przekazywana w formie dotacji, funduszy i grantów wzrasta, pozwalając na finansowanie różnorodnych i ciekawych przedsięwzięć. Pomagamy naszym klientom pozyskiwać kapitał finansowy na inwestycje i rozwój. Możemy pomóc na każdym etapie: od pisania wniosku, poprzez jego realizacje, aż po jego ostateczną finalizację i rozliczenie.

Szkolenia

Nasza oferta szkoleń jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie firm na szkolenia z zakresu prawa. Możemy przeprowadzić szkolenia w siedzibie klienta, lub skorzystać z naszej bazy lokalizacji szkoleniowych. Oferujemy także szkolenia otwarte z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, administracyjnego i innych.