Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WALAS-LEGAL

 

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych naszych klientów oraz osób z nami współpracujących zawsze była dla nas priorytetem. Danymi osobowymi są wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby, a więc w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane adresowe, a także inne dane, które otrzymujemy od Państwa podczas składania zamówienia. Nie obejmuje to danych statystycznych, gromadzonych w celach marketingowych, które nie mogą być powiązane z żadną konkretną osobą. Mając to na uwadze, poniżej informujemy o podstawach prawnych przetwarzania powierzonych nam danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach osób, których dane przetwarzamy.

Postanowienia ogólne

1.      W celu prawidłowej realizacji zamówień oraz w innych celach określonych w niniejszej Polityce prywatności gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

2.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Adam Walas, ul. Brzechwy 64, 96-100 Skierniewice NIP: 8361795551 (zwany dalej: „Administratorem danych”).

3.      Administrator danych zapewnia, że Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”).

 

W jaki sposób Państwa dane są przetwarzane?

1.      Aby zrealizować zamówienie zgodnie z ustaleniami, gromadzimy i zachowujemy dane, ujawniane przez Państwa podczas składania zamówienia, tj.: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy oraz informacje dotyczące sposobu płatności.

2.      Jeżeli na naszej stronie internetowej zostanie założone indywidualne konto klienta zabezpieczonego hasłem to w stosunku do osoby, które takie konto założyła, podczas procedury rejestracji zgromadzimy i zachowamy następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Konto umożliwia stały dostęp do wszystkich zachowanych danych osobowych. Można je swobodnie zmieniać, poprawiać oraz usuwać.

3.      Zgromadzone przez nas dane osobowe mogą być wykorzystywane także w celu zapobiegania nadużyciom, m.in. poprzez sprawdzanie, czy nie dochodzi do żadnych nietypowych zdarzeń (np.  równoczesne zamawianie dużej liczby produktów na ten sam adres dostawy przy użyciu różnych indywidualnych kont klientów). Przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w niniejszym punkcie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Jak długo Państwa dane są przechowywane?

Ujawnione przez Państwa dane osobowe są przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, bądź tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora danych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

Udostępnianie danych osobom trzecim

1.      Administrator danych zapewnia, że nie udostępnia Państwa danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem celów określonych w ustępach 2, 3 i 4 niniejszego punktu. Udostępnianie odbywa się wówczas wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu.

2.      W celu prawidłowego zrealizowania dostawy Państwa dane osobowe są przekazywane współpracującym z nami firmom kurierskim.

3.      W razie wyboru płatności kartą kredytową lub przelewem bankowym Państwa dane osobowe są przekazywane odpowiednim dostawcom usług płatniczych.

4.      Państwa dane osobowe mogą być przekazywane także innym osobom, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, bądź do ochrony jego prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).

 

Informacja o plikach Cookies

1.      Oprócz danych niezbędnych do realizacji zamówień, gromadzimy również informacje dotyczące zachowań związanych z przeglądaniem naszej strony internetowej oraz zakupami (tzw. pliki Cookies).

2.      Korzystamy z Cookies w celu dostosowywania naszej strony internetowej do Państwa indywidualnych potrzeb. Dzięki nim możemy m.in., na bieżąco zapoznawać się z listą oglądanych przez Państwa produktów, a następnie przekazywać Państwu odpowiednie rekomendacje.

3.      Korzystamy z tzw. Cookies trwałych, które mogą być przechowywane na urządzeniu nawet po opuszczeniu strony internetowej (są to pliki wykorzystywane w celu personalizacji strony i w celach reklamowych), oraz tzw. Cookies sesyjnych, które dotyczą pojedynczej sesji i są usuwane po zamknięciu przeglądarki (są to pliki wykorzystywane w celach technicznych, takich jak zapisywanie zawartości koszyka).

4.       W każdej chwili mogą Państwo zmienić zakres akceptowanych plików Cookies za pośrednictwem formularza udostępnionego na naszej stronie lub w ustawieniach przeglądarki. Może to jednak spowodować ograniczenia w korzystaniu z naszej strony internetowej.

 

Postanowienia końcowe

1.      Udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie przez Administratora danych Państwa danych osobowych może być w każdej chwili wycofana.

2.      W każdej chwili mają Państwo prawo do wglądu w zgromadzone przez nas dane osobowe. W każdej chwili mogą Państwo również żądać ich usunięcia lub poprawienia.

3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności RODO oraz Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

4.      W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu gromadzenia i przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się bezpośrednio z Administratorem danych.