Wybierz interesującą Cię kategorię

Wraz z rozwojem w Polsce przedsiębiorczości i społeczeństwa obywatelskiego pojawiają
się coraz to nowsze formy pomocy finansowej dla ciekawych projektów inwestycyjnych
lub społecznych.

Fundusze unijne i krajowe to ogromna szansa na rozwój beneficjentów.
Z każdym rokiem suma przekazywana w formie dotacji, funduszy i grantów wzrasta,
pozwalając na finansowanie różnorodnych i ciekawych przedsięwzięć.

Pomagamy naszym klientom pozyskiwać kapitał finansowy na inwestycje i rozwój. Możemy pomóc na każdym etapie: od pisania wniosku, poprzez jego realizacje, aż po jego ostateczną finalizację i rozliczenie.

Nasza oferta w tym obszarze to przede wszystkim:

 • konsultacje i doradztwo, opiniowanie wniosków – oferujemy kompleksową usługę
  doradczą związaną z pozyskaniem zewnętrznych środków finansowych na rozwój.
  Analizujemy zasadność złożenia wniosku, doradzamy przy jego przygotowywaniu,
  opiniujemy gotowy wniosek przygotowany przez klienta, podpowiadamy jak i gdzie
  aplikować, jak przygotować dokumenty aplikacyjne oraz na czym polega rozliczenie
  projektów. W ramach doradztwa oferujemy także weryfikacje sposobu prowadzenia
  dokumentacji przetargowej.
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowania lub preferencyjne pożyczki
  dla osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą – przygotowujemy
  wnioski zgodne z przedstawionymi nam przez klienta biznesplanami. W przypadku
  posiadania samej koncepcji Start­upu pomagamy w opracowaniu modelu biznesowego
  i samego biznesplanu.
 • opracowanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych
  przygotowujemy wnioski w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i innych programów Unii Europejskiej.
  Opracowujemy wnioski do programów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.
 • zarządzanie projektami – pozytywna ocena złożonego wniosku i otrzymanie środków
  zewnętrznych to tylko jeden z elementów związanych z realizacją projektu. Pomagamy
  przy przygotowaniu poprawnej dokumentacji projektu oraz oferujemy jego
  profesjonalne rozliczenie.